• do 10-go termin zapłaty składek ZUS za poprzedni miesiąc przez osoby fizyczne, które nie zatrudniają pracowników,

    1163,39 zł - Suma składek bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (ze składką na Fundusz Pracy), 1228,70 zł - Suma składek z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym (ze składką na Fundusz Pracy), Dla nowych przedsiębirców: 503,84 zł - Suma składek bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (kwota nie obejmuje składki na FP), 519,28 zł - Suma składek z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym (kwota nie obejmuje składki na FP), 319,94 zł- Składka na ubezpieczenie zdrowotne.

  • do 15-go termin zapłaty składek ZUS za poprzedni miesiąc przez osoby prawne oraz przez osoby fizyczne, które zatrudniają pracowników,
  • do 20-go termin zapłaty zaliczki na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych za poprzedni okres (miesiąc/kwartał), takich jak PIT-4R, PIT-8AR, PIT-5, PIT-5L, CIT-2,
  • do 25-go termin zapłaty podatku VAT-7, VAT-7K za poprzedni okres (miesiąc/kwartał) .


Sprawdź swój numer
rachunku składkowego ZUS