Adres: al. Jana Pawła II 23, I piętro
00-854 Warszawa
mapa dojazdu
Telefon: 22 290 44 04
517 752 314
Faks: 22 205 04 31
E-mail: biuro@impact-ksiegowosc.pl
NIP: 521-35-81-437
REGON: 142163380
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000366964
Impact Księgowość Warszawa - LOGO