adres: al. Jana Pawła II 23, I piętro
00-854 Warszawa
mapa dojazdu
telefon: 22 290 44 04
517 752 314
faks: 22 290 44 04 wew. 9
e-mail: biuro@impact-ksiegowosc.pl
e-mail IOD: iod@impact-ksiegowosc.pl
NIP: 521-35-81-437
REGON: 142163380
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w W-wie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000366964
Impact Księgowość Warszawa - LOGO
WSTECZ