Gwarancje:


Firma IMPACT oswiadcza, że zarówno podczas trwania prac, jak i pózniej wszystkie materiały, wyniki prac i oceny bedą traktowane jako poufne - nie zostaną udostępnione ani wykorzystane w żaden sposób, bez pisemnej zgody Zleceniodawcy.

W trakcie realizacji prac, stosowane będą aktualnie obowiązujące unormowania prawne dotyczące omawianego zakresu prac.

IMPACT zobowiązany jest wykonywać wszelkie obowiązki wynikające z niniejszej umowy z należytą starannością, według najlepszej wiedzy i zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa. Wszelkie informacje dotyczące Zleceniodawcy i prowadzonej przez niego działalności są objęte klauzulą poufności.

IMPACT ponosi odpowiedzialność za szkody poniesione przez Zleceniodawcę w następstwie błędnego działania lub zaniedbania w wykonywaniu swoich obowiazków wynikajacych z umowy do wysokosci 15 000,00 EURO przewidzianych warunkami ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej posiadanego przez IMPACT.


Jeżeli jesteś zainteresowany - zapraszamy do współpracy.
WSTECZ